bucuresti mall
ilave yapı
işveren
anchor grup

inşaat alanı
43.600 m²

detay

bükreşin ilk alışveriş merkezinin güncel kullanım potansiyelinin yetersizliği nedeniyle  mevcut yapıya eklenen kütle her iki ana cadde arasında da fiziksel olarak sirkülasyonu birbirine bağlamaktadır. Ayrıca mevcut park alanının yetersizliği nedeniyle eklenen otopark yapısı ile de ana kütle arasında bağlantıyı sağlamaktadır.