beylerbeyi sarayı
restorasyon 1985
işveren


inşaat alanı


detay