Elazığ Otel
işveren
Dervişoğulları Otelcilik

inşaat alanı
10.600 m²

detay