sev lise
yarışma projesi
işveren
sev

inşaat alanı
15.000 m²

detay

 

Sosyo-kültürel, akademik ve spor aktivitesi olarak grupladığımız fonksiyonlar ve
bunları birbirine bağlayan geçitler master
öğrenci girişi, batıdan idari giriş, kuzey güney ve batıdan öğrenci çıkışları
planlanmıştır. Alanın merkezindeki gürültüden uzak akademik yapı üç katlı ve
orta avluludur. her yöndeki yangın kaçışları ve iç sirkülasyon, minimum enerji ve
zaman kaybıyla çözülmüştür. İdari yapı ve konferans salonu ilköğretimle ilişkisi
açısından batıda yer almıştır. Sert kuzey rüzgarlarına sırtını dönen yapı
bloklarının oluşturduğu büyük avlular güneye yönelerek öğrencilerin uygun doğa
koşullarına ulaşmasını sağlamıştır. 2. Ve 3. Parsel arasında kalan yeşil alan
kuvvetli yağışlarda sel deresi görevini üstlenir. Bu alanda oluşturduğumuz su
kanalı ve gölet tesislerin su ihtiyacını karşılayacaktır. 3. Parseldeki yapı grubu
geleceğe dönük sosyal işlev üstlenebilir.