özü hukuk fakültesi
fakülte binası
işveren
özyeğin üniversitesi

inşaat alanı
30.000 m²

detay