PIA Fabrika
Fabrika ve Ofis
işveren
Işık Plastik

inşaat alanı
20.000 m2

detay

Malatya organize sanayi bölgesinde üretim tesisleri ve buna bağlı ofis biriminden oluşan fabrika yapısıdır.