özü işletme fakültesi
fakülte binası
işveren
özyeğin üniversitesi

inşaat alanı
26.500 m²

detay

 

İşletme Fakültesinin tasarımı kampüsün ana meydanının kuzey sınırını tanımlaması itibariyle ayrı bir önem taşımaktaydı. Binanın ana girişinin lineer akademik aksın üzerinde yer alan meydandan yapılması planlandı ve bu giriş, meydanın devamı olarak tasarlanmış büyük bir atrium ile tanımlandı. Atrium üzerinde bulunan büyük çatı ışıklığı ile bina girişinin meydan ile olan ilişkisini sağlamlaştırılarak sınıflara erişimde ışık ve şeffaflık elde edilmiş oldu.
 
İşletme Fakültesinin bir diğer girişi ise ormana bakan batı cephesinde yer alan "Le Cordon Bleu" bünyesinde eğitim programları veren akademik alan için tasarlandı. Bu girişe erişim ise yine dingin bir tarzda tasarlanmış iç meydan üzerinden sağlandı.
 
Binanın cephesi, etkin güneş kontrolü ve arttırılmış faydalı şeffaflık tasarım kriteri baz alınarak tasarlandı. Binada toplamda 1500 öğrenciye hizmet verecek 31 derslik ve 105 akademisyen ofisi bulunmakta.