ıhlamur kasrı
restorasyon 1986
işveren


inşaat alanı


detay