malldova avm
kşinev/moldova
işveren
anchor grup

inşaat alanı
40.000 m²

detay

Moldava'nın ilk alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan yapıda tüm kurgu ortada ana galeri boşluğu etrafında kurgulanmıştır. Binanın genel formu ve sirkülasyonu iç mekanda eğrisel formlar ile devam eder. Uzun yırtık kısa yönlerdeki köprü geçişleri ile desteklenmiş ve şeffaf asansörler ile birbirine bağlanmaktadır.