TÖ Evi
işveren
Tevfik Öz

inşaat alanı


detay

Modüler bir sistem olarak tasaralanan yapı, kullanım amaçları doğrultusunda, yaşama ve servis alanları olmak üzere iki bölüme ayrıldı.Bu iki bölümün şeffaf bir ara bölüm ile bağlandıktan sonra küplerde yapılan hareketlerle yatay ve düşey yüzey miktarları artırılarak elde edilerek cephe detaylandırıldı.